About

Marc’s oeuvre beslaat een spectrum van grote, haast overdadige werken tot kleine, zeer gedetailleerde stukken. Ook wat materiaalkeuze betreft houdt Marc van uiteenlopende materies, het ene werk is uitgevoerd in brons, het andere in zilver.

In zijn werken zit duidelijk Marc’s levensfilosofie vervat. Kracht, verweven met harmonie alsook controverse, duiden op een visie waarbij zijn persoonlijke impressies de entiteit gestalte geven.

Zijn directe benadering van zijn onderwerpen geven zijn werk het warme gevoel van herkenning, waardoor een glimlach vaak niet te vermijden is.

  — * —

Marc’s work covers a spectrum of large, almost excessive work to small, highly detailed sculptures. Also in his choice of divergent materials, Marc likes differences:  one work is carried out in bronze, the other in silver.

His work clearly contains Marc’s life philosophy : Power, intertwined with harmony and controversy, suggest a vision in which his personal impressions shape the entity.

The straight approach of his subjects leads to a warm feeling of recognition, through which a smile is unavoidable.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s